הביקור והאהבה למען אללה

Site Team

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי שליח אללה אמר: " יש שבעה אנשים שאללה מכסה אותם בצל שלו ביום תחיית המתים, אשר בו לא יהיה צל אלא הצל של אללה, הנביא זכר מהם שני אנשים שאהב אחד את השני למען אללה "

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

אבו הוריירה סיפר גם כן כי שליח אללה אמר: " אחד האנשים ביקר ברעהו באחד הכפרים, אללה שלח לו מלאך בדרכו לרעהו  ושאל אותו: איפה אתה הולך?

אני הולך לבקר לחבר שלי בכפר הזה!, האיש ענה

המלאך שאל אותו עוד: האם באת לבקר בו בגלל שהוא עשה לך טובה ומשהו

אמר האיש: אני אהבתי אותו למען אללה.

המלאך אמר לו: אללה שלח אותי לומר לך כי אללה אוהב אותך כמו שאהבת את רעך למענו .

(מסופר על ידי מוסלם)

מועאז בן גבל ירצהו אללה  סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר אמר : " אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר: למתאהבים למעני במות מאור והנביאים והשהידים יקנאו בהם על כך "

(מסופר על ידי את-תרמזי)

אבו אדריס הח'וולאני " זכרונוו לברכה " סיפר: "נכנסתי למסגד דמשק ומצאתי בו בחור שהשניים הקידמוניות שלו מבריקות, ויש הרבה אנשים פונים לו אם היו חלוקים על משהו . האנשים היו מצייתים לדעה שלו. שאלתי (אבו אדריס) מי זה?

אמרו לי זה מועאז בן גבל, ביום הבא כשמהרתי להתפלל מצאתי אותו מתפלל אז חכיתי לו עד שסיים את התפילה, פניתי אליו, לחצתי את ידיו ואמרתי לו: אני אוהב אותך למען אללה מועאז אמר : אתה בטוח שזה למען אללה אללה?

 אמרתי : כן למען אללה

מועאז אמר עוד פעם: אתה בטוח שזה למען אללה אללה?

אמרתי : כן למען אללה

אז, הוא משך אותי ואמר: (תתבשר ! שמעתי שליח אללה אומר אללה אמר : אני אוהב את המתאהבים, היושבים אחד עם השני, המבקרים אחד בשני והמעניקים ביד הנדבה למעני.

(מסופר על ידי האימאם מאלק)

 

Previous article Next article

Related Articles with הביקור והאהבה למען אללה

 • העלייה לרגל

  Site Team

  העלייה לרגל באיסלאם היא הביקור בכעבה ובהר ערפאת וכמה אתרים קבועים בזמנים קבועים, כמו כל מצוות-היסוד, גם מצוות

  16/06/2014 126
 • בריאת השדים

  Site Team

  השדים הם אחד היצורים הבלתי נראים של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " לא בראתי את השדים ואת בני

  29/04/2014 1451
 • צניעות המבט

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר : "אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת ערוותם, כי בזאת תרבה טוהרתם: אללה מכיר

  05/11/2013 1938
הידיעה אללהIt's a beautiful day