הגיהאד למען אללה

Site Team

סהל בן סעד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: השהייה במחנה למען אללה יום אחד יותר טוב מכל העולם, והמקום של שוט אחד מכם מגן עדן יותר טוב מכל העולם ומה יש בה.

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי )

סלמאן אל-פארסי ירצהו אללה סיפר כי שמע את השליח מוחמד עליו ברכה ושלום אומר : "השהייה במחנה למען אללה יום ולילה יותר טוב מצום חודש שלם, ותפילת לילה של חודש שלם . ואם הוא מת, יהיה לו שכר על מעשים שנהג לעשות בחיים, ותהיה לו פרנסה כמו היתה בחיים שלו, ויהיה לו חסות מהריבים".

(מסופר על ידי מוסלם)

אבו אוממה אל-בהלי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "ארבעה יש להם שכר אחריי המוות איש מת במלחמה למען אללה, ואיש למד ידע יש לו שכר ממושך כל עוד משתמשים בידע הזה, ואיש נתן צדקה יש לו שכר ממושך אם הצדקה הזאת ממשיכה, ואיש מת ויש לו בן טוב מתפלל בשבילו ".

(מסופר על ידי אחמד)

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " לא יוסף אבק בשביל אללה לעשן של גיהנום".

(מסופר על ידי את-תרמזי) 

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר מה שאללה הכין לשהידים מהכבוד כאשר אמר : " אף אחד יתכנס לגן עדן אוהב לחזור שוב לעולם הזה ויש לו מה על הארץ מכל דבר אלא השהיד, הוא מקווה כי יחזור לעולם כי ימות עשר פעמים כי הוא ראה מה יש לו מהכבוד".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

המלחמה (ג'האד) בכסף או בנפש או בשניהם וזה הכי טוב באלג'האד .

ותמיד נזכר קודם אלג'האד בכסף כי הוא כל כך קל ואפשרי, אז לא כל בן אדם יכול לג'האד למען אללה בעצמו וזה כי הוא לא יכול לעשות את זה בגלל יכולתו הגופית או שאין דרכים לארץ האויב אבל ג'האד בכסף תמיד הוא יותר טוב וביחד בימים הזאת שהמוסלמים מתנסרי בהרבה מאד איובים . אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר: " המאמינים הנשארים לשבת בבתיהם, פרט לאשר יש בהם נכות,לא יישוו לקמים להיאבק למען אללה בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם. אללה רומם את מעלת הקמים להיאבק בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם, ונתנם מעל הנשארים לשבת. לכל אלה הבטיח אללה לגמול טובה. ואולם אללה רומם את הקמים להיאבק מעל היושבים, בנותנו להם דכר כבד. * מעלות מלפניו ומחהילה ורחמים. אללה סולח ורחום." (סורת הנשים: 95 - 96) 

אנו מתפללים לאללה שיתמוך באחים שלנו בכל מקום ויחזיק מעמד את האסלאם והמוסלמים בכל מקום.

ג'האד נחשב למסחר מרוויח מטעם אללה ישתבח שמו ויתעלה, הוא אמר בספר הקדוש: " אללה קנה מהמאמינים את נפשם ואת רכושם ובתמורה יזכו בגן עדן, הם יילחמו למען אללה ויהרגו וייהרגו. הוא קיבל עליו לקיים את הבטחתו לאמיתה. בתורה ובאנווגליון ובקוראן. היש נאמן מאללהלהבטחתו? על כן שמחו בעסקה אשר עשיתם! זו היא הזכייה הכבירה " (סורת התשובה:111)

אללה ישתבח שמו אמר גם כן: " הקמים להיאבק למעננו, הדרך נדריך אותם אל נתיבותיה. אללה הוא עם המטיבים" (סורת העכביש : 69)

הג'האד יותר טוב מכל העולם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הג'יהאד למען אללה או נסיעה למענו יותר טובים מכל העולם ומה יש בו".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

 

 

 

 

Previous article Next article

Related Articles with הגיהאד למען אללה

 • הביקור והאהבה למען אללה

  Site Team

  אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי שליח אללה אמר: " יש שבעה אנשים שאללה מכסה אותם בצל שלו ביום תחיית המתים, אשר בו לא

  30/10/2013 1512
 • בריאת השדים

  Site Team

  השדים הם אחד היצורים הבלתי נראים של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " לא בראתי את השדים ואת בני

  29/04/2014 1450
 • צניעות המבט

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר : "אמור למאמינים כי יצניעו את מבטם וישמרו על תומת ערוותם, כי בזאת תרבה טוהרתם: אללה מכיר

  05/11/2013 1936
הידיעה אללהIt's a beautiful day