הדברים הדקים ביותר

Site Team
Article translated to : العربية English Español

הדברים הדקים ביותר

(האטום)

לפני השליחות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום במאות השנים, היתה קיימת תיאוריה נפוצה אצל הרומאים, שנוסדה על ידי הפילסוף הרומאי " דומקריטוס " ומי שבאו אחריו, הם אומרים שהחומר מורכב מאטומים דקים שלא מתרסקים ובלתי נראים, הערבים גם כן ידעו את המשמעות הזאת ואת המילה "אטום" בספרות שלהם.הרבים ידעו שהאטום הוא הדבר הקטן ביותר,עכשיו,המידע החדש גילה שאפשר לפצל את החומר לחלקיקים קטנים,התיאוריה החדשה זו נתגלתה במאה שעברה,הקוראן הקדוש דיווח לנו על כך בסורת שבא,אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " הכופרים אמרו,שעת הדין לא תבוא עלינו.אמנם כן,חי ריבוני יודע הנסתר!היא בוא תבוא עליכם.לא ייחבא ממנו,ויהי משקלו כגרגיר,לא בשמים ולא בארץ,ואין דבר קטן מזה ולא גדול מזה אשר לא נרשם בספר ברור*כך יגמול למאמינים ולעושי הטוב.כל אלה יזכו במחילה ויפורנסו ביד רחבה.*ואולם החותרים לסכל את אותותינו בבקשם לחמוק,תהיה מנת חלקם ייסורים בעונש קשה."(סורת שבא:5-3(.

אין ספק בכך שהדיווח הזה נראה מוזר עבור אלה ששמעו אותו מזה 1400 שנים הדבר שמעיד על כך שהקוראן הקדוש מתאים לכל זמן ומקום.

 

 

Related Articles with הדברים הדקים ביותר

הידיעה אללהIt's a beautiful day