ההדרכה לדת האיסלאם ולסונה

Site Team

התוצאות הישרות של ההטפה למען האיסלאם היא הדרכת האנשים לדת האיסלאם, כמה הוא מאושר את אשר מצליח והיה סיבה להדריך את האנשים לדת ולדרך של אללה.  במסגרת זו הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לעלי בן אבו טאליב ירצהו אללה כשפנה לפתוח את ח'ייבר: "שתצליח להדריך איש אחד לדת האיסלאם זה טוב ביותר מהגמלים האדומים"

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

הנביא רצה לומר שלא יתעסק בשללים וענגי העולם אלא יתעסק בהדריך את האנשים לדת האיסלאם.

הוי אללה, עשה אותנו מנחים ומונחים, ולא תועים .

להדרכת האנשים יש שני סוגים, הראשון הוא הדרכת האדם לדרך הנכונה או הדרכת הבלתי מוסלמים לדת האיסלאם ולשניהם יש גמול כבד מאללה יום תחיית המתים. ואם לא יכולת – קורא יקר - להדריך את האנשים באופן ישיר בגלל חוסר ידע או בגלל שאין ךל הזדמנות לעשות את זה או לא ידעת את הדרך הנכונה אז יש בכל מדינות העולם מרכזים להפיץ את האיסלאם במיוחד או לטפל במוסלמים כגון: (מרכזי ההסברה בעדות הזרים) או (האגודות ושירותי ההצלה).

השתתף איתם כדי שתזכה בגמול מאללה על הדרכת האנשים לדרך הנכונה, וגם כן אתה תזכה בגמול כפול כי הגמול המעשי של מי שהדרכת יוסף לגמול שלך.

גריר בן עבד אללה ירצהו אללה סיפפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "מי שעשה מעשה טוב יזכה בגמול המעשה הזה וגם כן לו גמול של מי שעשה אותו מעשה בלי לפחות מגמולו ".

(מסופר על ידי מוסלם)

עבד אללה בן מסעוד סיפר גם הוא כי שליח אללה עליו ברכה ושלום אמר: " מי שהדריך את מישהו למעשה טוב הוא יזכה בגמול מי שעשה את המעשה הזה".

(מסופר על ידי מוסלם)

אבו הוריירה אמר "ירצהו אללה"אמר ששליח אללה אמר: (מי הדריך למעשה טוב יזכה בגמול מי שעשה את המעשה הזה)

(מסופר על ידי מוסלם)

מאמצעי ההדרכה לדת האיסלאם ולדרכו של אללה, הוצאת הספרים לאור, והקלטים וכו. ולטפל במטיפים ברחבי העולם, מי שיעשה את זה יזכה בגמול מי שיודרך על ידיהם.

 

Previous article Next article

Related Articles with ההדרכה לדת האיסלאם ולסונה

 • האימונה והמשמעת

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  האימונה והמשמעת קורא יקר, כדאי לך לפני שנמשיך, שתחזור קצת אחורה ותסקר פעם נוספת מה שנצטבר לך מהפרקים

  06/03/2013 1424
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • הקדמה

  Site Team

    תודות הן לאללה, והתפילה והשלום על מוחמד שליחו של אללה, ועל צאצאיו וחבריו. ראשית, אני רוצה לברך אותך בכנות

  04/06/2014 141
הידיעה אללהIt's a beautiful day