ההליכה המוקדמת לתפילת יום שישי

Site Teamאבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם  האנשים יודעים מה בקריאה לתפילה ובשורה הראשונה בתפילה, היו מפילים גורל על זה.

( מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

בחדית' הזה הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מבהיר לנו את העדיפות של ההליכה המוקדמת לתפילה, ואת היתרונות של ההשתדלות למצוא מקום בשורה הראשונה. וזה 

אבו הורורה  סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "השורה הטובה ביותר עבור הגברים בתפילה היא השורה הראשונה  בעוד שהשורה האחרונה היא הרעה ביותר, והשורה הטובה ביותר עבור נשים בתפילה היא השורה האחרונה בעוד שהשורה הראשונה היא הרעה ביותר ".

(מסופר על ידי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with ההליכה המוקדמת לתפילת יום שישי

 • השעה שביום שישי

  Site Team

  אחד ממאפייניו המיוחדים של יום שישי אשר עושה אותו שונה משאר הימים האחרים של השבוע הוא השעה שבה אללה יישתבח שמו

  08/10/2013 1623
 • ההליכה השכם לתפילה

  Site Team

   אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם  האנשים יודעים מה בקריאה לתפילה ובשורה הראשונה

  01/10/2013 1605
 • הצום של ששת הימים בחודש שוואל

  Site Team

  אבו איוב אל-אנסארי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שצם את החודש רמדאן ולאחר מכן צם שישה ימים מחודש

  05/10/2013 1695
הידיעה אללהIt's a beautiful day