ההליכה למסגד

Site Team

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אם מישהו מתרחץ לתפילה בביתו, ולאחר מכן הולך למסגד כדי להתפלל, אללה ישתבח שמו ימחק חטא מחטאיו על צעד ויעלה אותו דרגה על כל צעד."

(מסופר על ידי מוסלם)

אבו הורירה סיפר כי הנביא עליו ברכה ושלום אמר: "אם מישהו נוהג ללכת ולשוב למסגד -לקיים את התפילה- אללה יתעלה מכין עבורו משכן בגן עדן ככל שהוא הולך ושב ".

(מסופר על ידי אחמד, אל-בוח'ארי ומוסלם)

אכן, ההליכה למסגדים חמש פעמים ביום מגדילה את התגמול שלנו ומקטינה את החטאים שלנו. לכן הבתים הטובים ביותר הם הבתים הרחוקים ממסגדים, כי שוכניהם הולכים יותר כדי להתפלל במסגד.

בהקשר הזה אנו מזכירים לך את סיפור בני סאלאמה, כאשר רצו להעביר את בתיהם ליד המסגד, לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נודע על הדבר הזה , הוא אמר להם, "נודע לי כי ברצונכם לעבור ליד המסגד". הם אמרו כן, נביאו של אללה, אמר: " הוי בני סלאמה, המיקומים של בתיכם קבועים את התגמול שלכם."

(מסופר על ידי מוסלם).

 

 אבו מוסא אל-אשערי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "האנשים שמקבלים את התגמול העצום ביותר כאשר מקיימים כל תפילה הם אלה הרחוקים ביותר מהמסגד, וכמו כן מי שממתין להתפלל עם האימאם  מקבל תגמול גדול יותר מאלה שמתפללים לבדם והולכים לישון. "

(מסופר על ידי אל בוח'ארי)

Previous article Next article

Related Articles with ההליכה למסגד

 • התפילה בצבור

  Site Team

   אבו הורירה ירצהו אללה סיפר כי איש עיוור בא  לנביא מוחמד  עליו ברכה ושלום ואמר " הוי שליח אללה, אין

  30/09/2013 1568
 • ההליכה השכם לתפילה

  Site Team

   אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם  האנשים יודעים מה בקריאה לתפילה ובשורה הראשונה

  01/10/2013 1601
 • ההליכה המוקדמת לתפילת יום שישי

  Site Team

   אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם  האנשים יודעים מה בקריאה לתפילה ובשורה הראשונה

  01/10/2013 1458
הידיעה אללהIt's a beautiful day