הזמנים שבהם אללה מקבל את התפילה " דועאא"

Site Team

התפילה לאללה בלילה

השעות האחרונות של הלילה הן אחד הזמנים המיוחדים שבהם אללה יתעלה מקבל את התחינות של עבדיו דווקא בעת התפילה בלילה, גאבר בן עבד אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " בכל לילה יש זמן מיוחד שבמהלכו כל מוסלמי שמבקש מאללה שום דבר הן בעולום הזה והן בעולם הבא, אללה יינתן לו את הדבר הזה".

(מסופר על ידי מוסלם ואת-תרמזי)

 

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר כי אללה ישתבח שמו ויתעלה יורד בכל לילה לשמים הקרובים ביותר אלינו בשליש האחרון של הלילה ואומר האם יש מישהו שמתפלל אלי ואני אענה לו,  מי יבקש את סליחתי, ואני אסלח לו".

(מסופר על ידי מוסלם ואת-תרמזי)

 

קורא יקר, נסה שלא להחמיץ להתפלל לאללה בשעות האחרונות של הלילה כיוון שהזמן הזה הוא אחד הזמנים שבהם סביר להניח שאללה מקבל את התפילות.

Previous article Next article

Related Articles with הזמנים שבהם אללה מקבל את התפילה " דועאא"

הידיעה אללהIt's a beautiful day