החיוך בפני האנשים

Site Team

ג'אבר בן עבד אללה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " אחד ממעשי החסד הוא לפגוש אחיך בחיוך ולעזור לו".

(מסופר על ידי את-תרמזי)

אבו אל-דרדאא סיפר גם הוא כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "החיוך בפני אחיך היא בתור צדקה"

(מסופר על ידי את-תרמזי)

החיוך מלמד על רגישות אחווה ואהבה בינך לבין אחיך דבר שגורם להרגעת את הלב ושמחתו. אלנועמן בן בשיר סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "האהבה והחמלה ההדדית בין המאמינים נמשלות לגוף האחד, שאם אחד האיברים בו מתחיל לכאוב, חם עליו שאר הגוף בהשגחה ובטיפול "

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

ובכך אתה זוכה את גמול הצדקה ואהבת האנשים.

Previous article Next article

Related Articles with החיוך בפני האנשים

 • הנביא ובדיחות בנות הזוג

  Site Team

  הצחוק הוא מעשי טבעי בבן האדם והוא גם חלק מהוראות האיסלאם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:" החיוך בפני אחיך הוא

  16/01/2014 1558
 • אללה השווה בין כל האנשים

  Site Team

  כל האנשים בהתרחק מגזעם, צבעם, ולשונם הם שווים זה לזה בפני אללה. הדבר היחיד שמבדיל בין אחד לשני הוא התרחקותם או

  08/05/2013 1849
 • קדמוני הערבים הפלו את האנשים לפי מעמדם

  Site Team

  הערבים גם הם לפני האיסלאם חשבו שהם האנשים השלמים מבין כל הגזעים, וחשבו כי האחרים שכינו אותם " עג'מים" פחותי ערך,

  07/05/2013 1656
הידיעה אללהIt's a beautiful day