הטהרה שלפני התפילה

Site Team

האדם צריך לבצע טהרה שלפני התפילה (וודוא), הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר  "אין תפילה נכונה בלי טהרה. ואין צדקה בלי אוכל" (מסופר על ידי מוסלם).


אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, בקומכם להתפלל, רחצו את הפנים ואת ידיכם עד המרפקים, ונגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים, ואם נטמאתם, היטהרו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך, או שבים מעשיית הצרכים, או ממגע עם אישה, ואינכם מוצאים מים, בקשו לכם חול נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אין אללה רוצה להעיק עליכם, רק לטהר אתכם יחפוץ, ולהשלים חסדו עליכם, למען תכירו טובה" (סורת השולחן:6).

Previous article Next article

Related Articles with הטהרה שלפני התפילה

הידיעה אללהIt's a beautiful day