הטיפול בבעלי החיים


Site Team

אבו הוריירה ירצהו אללה אמר ששליח אללה אמר :" אחד האנשים שהיה הולך במדבר והרגיש צמאון, הוא חיפש מים עד שמצא באר של מים, וירד אליו כדי לשתות. לאחר ששתה וביציאתו מהבאר ראה כלב צמא מאוד, האיש אמר: "הכלב הזה צמא מאוד כמו שהייתי, האיש ירד עוד פעם לבאר ומלא את הנעליים שלו במים והשקה את הכלב אז אללה הודה לו וסלח לו ... הנוכחים אמרו: שליח אללה! האם נזכה בגמול אם טיפלנו בבהמות אמר הנביא : אפילו אם השקתם חייה אחת תזכו בגמול על זה".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

ההלכה האיסלאמית הבטיחה טיפול ודאגה אפילו לבעלי חיים, במסגרת זו עבד אללה סיפר: "אנחנו נסענו עם הנביא. כשוא הלך להשתין, ואנחנו מצאנו במקום עוף (סוג של ציפור) ואת האפרוחים שלו, לקחנו את אחד מאפרוחיה, העוף התקרב אלינו ורפרף אז הנביא אמר : מי לקח את האפרוח שלה? תחזירו לה את אפרוחה בחזרה. הוא ראה במקרה אחר כי שרפנו כפר של נמלים הנביא אמר : ( מי ששרף את זה ? )

אמרנו : (אנחנו )

הנביא אמר : (אמור שלא יענה באש אלא מי שברא את האש)".

(מסופר על ידי אבו דווד)

אותו דבר בשחיטה אנחנו אמורים שלא לענות את בעלי החיים. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אללה כתב את הנדבנות על כל דבר אז אם הרגתם תתנהגו כראוי ואם שחטתם תתנהגו כראוי, אם שחטתם תשחיזו את החוד ותניחו את הבהמה לזבח אותה ".

(מסופר על ידי מוסלם)

 

Previous article Next article

Related Articles with הטיפול בבעלי החיים

הידיעה אללהIt's a beautiful day