הטיפול ביתומים


Site Team

היתום הוא מי שאבד את אחד מהוריו או שניהם לפני שיגיע לגיל הבגרות, היתום זקוק ביותר לחמלה, אהבה, חיבה ורחמים ולפעמים הוא זקוק לעזרה ולפרנסה.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום האיץ באנשים לטיפול ביתומים, סאהל בן סעד סיפר כי שליח אללה אמר: " אני והמטפל ביתום ביחד בגן עדן והצביע באצבע הרומזת ובאמה".

בזה יזכה היתום בטיפול החברה ויזכה המטפל בקרבת הנביא עליו ברכה ושלום בגן עדן. בן בטאל אמר: "מי ששמע את החדית' הזה חובה עליו ללוות את הנביא מוחמד בגן עדן אין משהו טוב יותר מזה בגן עדן ".

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום עודד גם כן את המוסלמים לחמול על היתומים, הוא אמר: אם מישהו משח על ראשו של יתום, יהיה לו על כל שערה שידו עברה עליה טובה" .

אנו מתפללים לאללה שיעניק לנו את היכולת לרחם על היתומים, ולשמור עליהם בחסותו ובחסדו .

Previous article Next article

Related Articles with הטיפול ביתומים

 • הטיפול באלמנות ובמסכינים

  Site Team

  היתום הוא מי שאבד את אחד מהוריו או שניהם לפני שיגיע לגיל הבגרות, היתום זקוק ביותר לחמלה, אהבה, חיבה ורחמים ולפעמים

  30/10/2013 1303
 • הטיפול בבעלי החיים

  Site Team

  אבו הוריירה ירצהו אללה אמר ששליח אללה אמר :" אחד האנשים שהיה הולך במדבר והרגיש צמאון, הוא חיפש מים עד שמצא באר של

  31/10/2013 1560
 • הזכות בטיפול בידלים

  Site Team

  האיסלאם חייב את המוסלמים לדאוג לטפוח וחינוך הילדים שלהם הן הזכרים והן הנקבות, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר "

  17/05/2014 1721
הידיעה אללהIt's a beautiful day