הטפה לאיסלאם

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " וכי יש מילים נאות ממילותיו של הפונה אל ריבונו בתפילה והעושה את הטוב, והאומר, במתמסרים אני" (סורת המוצגים אחד אחד :33).

ההטפה למען האיסלאם, ולהפיץ את האיסלאם ווהלכה היא דבר ומשימה חשובים ביותר וחובה שהתעלם ממנה הרבה מוסלמים היום.

הטפה למען האיסלאם היא בקרב דלת להדריך את האנשים לדת האיסלם ולהפיץ את האיסלאם ברחבי העולם, הטפה למען האיסלאם אינה מצטמצמת בבלתי מוסלמים להדריך אותם לדת האיסלאם בלבד, אלא שגם היא כוללת את להדריך את המוסלמים למסלול הנכון ולדחות את החידוש והסטיה מעקרנות הדת, התעיות, הסטיות ואת הפוליתאיזם .

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום היה אחד הראשונים שעשו את זה., הוא קרא לבני עמו לדחות את עבודת האללים ולעבוד את אללה בלבד. כשחתם עם שבט קורייש את ברית אל-חודייבייה הוא התחיל לקרוא לראשי השבטים והארצות הסמוכות לחצי האי ערב לאיסלאם, הנביא מוחמד גם כן שלח את השליחים כדי לקרוא למלכי הארצות וראשי השבטים לדת האיסלאם. הנביא מוחמד תמיד השתמש ברחמים ובעדינות כפי שאמר אללה יתעלה:                                " קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עמם בדרכי נועם. ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו, והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך." (סורת הדבורה:125).

חבריו של הנביא התנהגו גם הם להפיץ את האיסלאם ברחבי העולם, המוסלמים שבאו אחר כך נהגו לפי מה שאמר אללה יתעלה: " אמור, זו דרכי, ואני קורא אל אללה. אני וההולכים בעקבותי רואים נכוחה, וישתבח שם אללה, ולא אהיה במשתפים." (סורת יוסף:125).

כרגע הבערות התפשטה בקרב המוסלמים, חוץ מזה יש המשקיעים מאמצים כדי לעוות את צורת האיסלאם בעולם ובמיוחד בקרב הבלתי מוסלמים כדי שישנאו את הדת הזו. על כן חובה על כל מוסלמי מוסלמי בעל יכולת לעזור להפיץ את דת האיסלאם ולהשתתף בהטפה למען האיסלאם הן במחשבות והן בסיוע.

Previous article Next article

Related Articles with הטפה לאיסלאם

הידיעה אללהIt's a beautiful day