היושר של ההורים

Site Team

היושר של ההורים הוא בתור יושר לבניהם, כיוון שהבנים שואבים מהם את התכונות הטובות, ההתנהגויות הטובות ומדות חן. ההורים ממלאים תפקיד גדול לשמחת הבנים בעולם הזה ובעולם הבא. אם יגדלו את בניהם על הציות לאללה ישתבח שמו ויתעלה הם יזכו בתגמול גדול בעולם הזה ובעולם הבא, ואם יגדלו אותם על אי הציות לאללה, אז הם מפסידים בעולם הזה ובעולם הבא. אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברה ושלום אמר: "כל ילד נולד כשהוא מאמין באמונה הטבעית, אלא שהוריו הופכים אותו ליהודי או נוצרי או אמגוסי"

( מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

יושר ההורים מביא ברכה לבנים בחיים, אללה סיפר לנו בסורת המערה על שני יתומים שאל-ח'ידר עזר להם בבניית הקיר ההרוס לשמור על המטמון שמתחת לו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " באשר לקיר, בעליו היו שני נערים יתומים מן העיר ההוא, ותחתיו היה מטמון השייך להם, ואביהם היה יש ישר, על כך רצה ריבנך כי יגיעו תחילה לפרקים ואז יוציאו את מטמונם ברחמי ריבונך. לא עשיתי כל זאת על דעת עצמי, וזה פשר הברים שלא יכולתי להאריך רוחך עמם."(סורת המערה:82-81).

גם ההורים הטובים הם סיבה להעלות את מדרגותיהם של הבנים שלהם בגן עדן אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " אלה אשר האמינו ואשר צאצאיהם החזיקו אחריהם באמונתם- נצרף את צאצאיהם אליהם. לא נגרע שמץ ממעשיהם, כל אדם ערב למעשיו."  (סורת אט-טור: 21).

קורא יקר אתה צריך להקפיד על היושר שלך ושל המשפחה שלך ולהשיג את הטוב בעולם הזה ובעולם הבא.

היושר של ההורים הוא בתור יושר לבניהם, כיוון שהבנים שואבים מהם את התכונות הטובות, ההתנהגויות הטובות ומדות חן. ההורים ממלאים תפקיד גדול לשמחת הבנים בעולם הזה ובעולם הבא. אם יגדלו את בניהם על הציות לאללה ישתבח שמו ויתעלה הם יזכו בתגמול גדול בעולם הזה ובעולם הבא, ואם יגדלו אותם על אי הציות לאללה, אז הם מפסידים בעולם הזה ובעולם הבא. אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברה ושלום אמר: "כל ילד נולד כשהוא מאמין באמונה הטבעית, אלא שהוריו הופכים אותו ליהודי או נוצרי או אמגוסי"

( מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

יושר ההורים מביא ברכה לבנים בחיים, אללה סיפר לנו בסורת המערה על שני יתומים שאל-ח'ידר עזר להם בבניית הקיר ההרוס לשמור על המטמון שמתחת לו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " באשר לקיר, בעליו היו שני נערים יתומים מן העיר ההוא, ותחתיו היה מטמון השייך להם, ואביהם היה יש ישר, על כך רצה ריבנך כי יגיעו תחילה לפרקים ואז יוציאו את מטמונם ברחמי ריבונך. לא עשיתי כל זאת על דעת עצמי, וזה פשר הברים שלא יכולתי להאריך רוחך עמם."(סורת המערה:82-81).

גם ההורים הטובים הם סיבה להעלות את מדרגותיהם של הבנים שלהם בגן עדן אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " אלה אשר האמינו ואשר צאצאיהם החזיקו אחריהם באמונתם- נצרף את צאצאיהם אליהם. לא נגרע שמץ ממעשיהם, כל אדם ערב למעשיו."  (סורת אט-טור: 21).

קורא יקר אתה צריך להקפיד על היושר שלך ושל המשפחה שלך ולהשיג את הטוב בעולם הזה ובעולם הבא. 

Previous article Next article

Related Articles with היושר של ההורים

 • התאסלמותה של האמריקאית אכילי

  Site Team

  התאסלמותה של האמריקאית אכילי אקילי טצ'ארמן, נולדה בשנת 1942 לשני הורים עשירים מואד אשר הקפידו ללכת לכנסייה

  21/02/2010 5114
 • זכות הנשים כאמהות באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על המוסלמים להטיב להורים בהרבה פסוקים בקוראן הקדוש, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב "ריבונך

  20/05/2014 1845
 • ההתיחסות הטובה להורים

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את האהבה של הילדים שלנו בלבבותנו, לכן, אנו לא מוצאים הרבה פסוקים בקוראן הקדוש אשר מניעים

  04/11/2013 1828
הידיעה אללהIt's a beautiful day