היסוד החמישי: האימונה ביום הדין

Site Team

כאשר האדם המוסלמי מאמין בתחיית המתים ביום הדין וכי אללה יתעלה יחשב את האנשים על המעשים שלהם, אז יירגע את לבו משום שבטח כי יחזיר את הזכיות שלו אשר נשללו ממנו בעולם הזה אלא שהתגמול בעולם הבא לא יהיה על ידי כספים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " האם אתם יודעם מי הוא פושט הרגל ? הם אמרו, "הוא האדם שאין לו כסף" הנביא מוחמד עליו השלום השיב "פושט הרגל הוא זה שיבוא ביום הדין עם מעשים גדולים כתפילות, צום וצדקה בעודו נזף, הכה, והרג  באנשים אשר יקחו מהמעשים הטובים שלו עד שיסתיימו ולאחר מכן לוקח מחטאיהם וייכנס לאש גיהנום" (מסופר על ידי מוסלמי).


הצדק של אללה ישתבח שמו ויתעלה לא בקרב האנשים בלבד, אלא גם בקרב בעלי החיים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הזכיויות יינתנו לבעליהם אפילו הזכות של הכבשה ללא קרנים שנגנחה על ידי כבשה אחרת בעלת קרנים" (מסופר על ידי בן חבאן).


כשאדם מאמין ביום האחרון, אז הוא לא יצטער על התענוגות של העולם הזה  משום שהאמין שיהנה מתענוגות שלא עלו על דעתו בגן עדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" לא ידע איש איזו קורת רוח צפונה להם כגמול על פועלם" (סורת ההשתחויה:17).


האדם המוסלמי מקבל את האסונות והצרות בסבלנות ואורך רוח, בידיעה שזה גזרת גורלו של אללה יתעלה וכי ישכח את כל הכאבים ברגע שייכנס לגן עדן, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "  האדם העשיר ביותר בעולם הזה יובא ביום הדין ויטובל באש גיהינום ולאחר מכן מוציאים אותו ושואלים : הוי בן אדם האם ראית טוב בחיים שלך? הוא אומר: לא, בעוד שיובא באדם האומלל ביותר בעולם הזה ויטובל בגן עדן ולאחר מכן מוצאים אותו ושאולים: האם חווית רע וקשיים בחיים שלך?, הוא אמר: לא, אני נשבע באללה  מעולם לא חוויתי אומללות בחיי" (מסופר על ידי מוסלם).

 

Previous article Next article

Related Articles with היסוד החמישי: האימונה ביום הדין

 • מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

  Site Team

  מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?   שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית? האימונה האיסלמית היא הדברים

  02/03/2011 6786
 • האמונה ביום האחרון

  Site Team

  האימונה ביום האחרון היא להאמין שחיי העולם הזה יבואו לסוף שנקבע להם על ידי אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו

  12/05/2014 1322
 • האימונה במלאכים

  Site Team

  היסוד השני: האימונה במלאכים שהם אחד היצורים של העולם הנסתר שאנו  לא יכולים להכיר אלא ידי השליחים של אללה

  21/06/2014 155