היתרונות של האכלת המסכינים והעניים

Site Teamהאכלת המסכינים, היא אחת התכונות של המאמינים באללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " וחולקים ממזונם, על אף אהבתם לאביון, ליתום ולאסיר" (סורת האדם: 8).

האכלת המסכינים ועניים היא גם כן, אחת הסיבות להיכנס לגן עדן, עבד אללה בן סלאם סיפר: " כשהגיע הנביא מוחמד לעיר "ל-מדינה" לפעם הראשונה, הוא אמר: הפיצו את השלום, האכילו את המסכינים והעניים, בקרו בקרובי משפחה, והתפללו בלילה, תיכנסו לגן עדן עם שלום"

האכלת המסכינים ועניים נפוצה ביותר בימים האלה, ובמיוחד ארוחת הפסקת הצום. 

Previous article Next article

Related Articles with היתרונות של האכלת המסכינים והעניים

 • היתרונות של הבטחת ארוחת הפסקת הצום לנזקקים

  Site Team

    המוסלמים, מרחמים על עצמם, האחד עוזר לשני, על כן היה על המוסלמי לעקוב אחרי מצבם של המוסלמים העניים, האם יש

  21/10/2013 1731
 • צום הרמדאן

  Site Team

  המוסלמים צמים למשך חודש אחד בשנה מבוקר ועד הערב בחודש רמדא'ן, מוסלמים חייבים להימנע מכל דבר ששובר את הצום, בין אם

  10/05/2014 1693
 • החוכמה האלוהית מהצום

  Site Team

  1-  הצום מרסן את התשוקות של הנפש האנושית.   2-  הצום שומר על נפשו של האדם המוסלמי מפני המעשים

  16/06/2014 1761
הידיעה אללהIt's a beautiful day