היתרונות של הבטחת ארוחת הפסקת הצום לנזקקים

Site Team

 

המוסלמים, מרחמים על עצמם, האחד עוזר לשני, על כן היה על המוסלמי לעקוב אחרי מצבם של המוסלמים העניים, האם יש להם מה לאכול ?

האם יש להם כסף כדי לקנות ארוחת הפסקת הצום?

האמת היא שמספר רב של המוסלמים בכל רחבי העולם, הם עניים, שאין להם לזכות בפרנסה המספיקה להם את המצרכים או לפחות ארוחת הפסקת צום בחודש רמדאן. רבים מהמוסלמים נהגו להאכיל את המסכינים, ובמיוחד ארוחת שבירת הצום לצמים בחודש הרמדאן. לא רק האנשים אלא גם המוסדות והעמותות האיסלאמיות מאמצים תוכניות להכין ארוחת הפסקת הצום לעניים.

לכן, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום האיץ במוסלמים לנהוג בדרך הזו, הוא אמר : " את מי שמבטיח ארוחת הפסקת צום לצמים, יהיה לו שכר כמו שכר הצם, מבלי שייפחת משכרו של הצם".

(מסופר על ידי את-תרמזי)

 

Previous article Next article

Related Articles with היתרונות של הבטחת ארוחת הפסקת הצום לנזקקים

הידיעה אללהIt's a beautiful day