היתרונות של צום יום עשוראא

Site Teamבן עבאס מספר כי כשהגיע הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לאל-מדינה, הוא מצא את היהודים צמים ביום העשירי לחודש מוחרם (החודש הראשון לפי התאריך האיסלאמי). וכאשר שאל אותם על כך הם ענו: "זהו יום טוב. זהו יום שבו אללה הציל את בני ישראל מהאויב שלהם. לכן הנביא משה צם אותו, ואנחנו הולכים בדרכו". הנביא מוחמד עליו השלום השיב: "לי יש יותר זכות למשה מאשר לכם". והוא הורה למוסלמים לצום את היום הזה.

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ציווה את המוסלמים לצום יום נוסף ליום עאשוראא אחריו או לפנייו יום העאשורא, כדי להשתנות מההרגל של היהודים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם היתי בחיים בשנה הבאה, אני מתכוון לצום היום התשיעי".

(מסופר על ידי מוסלם)

זאת אומרת שהנביא מוחמד עליו ברכה ושלום התכוון לצום ביום התשיעי והעשירי.

האימאם בן אלקיים ירצהו אללה אמר: "ישנם שלושה דרגות לצום ביום עושוראא, המושלמת ביותר מביניהן היא לצום יום לפני יום העאשוראא ויום נוסף אחריו, אחר כך לצום היום התשיעי ואחריו היום העשירי, והדרגה האחרונה היא הצום ביום העשירי בלבד".

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " הצום ביום העאשוראא מוחק את כל החטאים בשנה שעברה לו".

(מסופר על ידי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with היתרונות של צום יום עשוראא

הידיעה אללהIt's a beautiful day