הכנות

Site Team

עבד אללה בן מסעוד ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "הכנות מדריכה למעשים הטובים, והמעשים הטובים מדריכים לגן עדן , האיש מכם מקפיד להגיד את הצדק ומחפש את הצדק עד שירושם אצל אללה צודק ".

(מסופר על ידי מוסלם)

הכנות והצדק מצילים את העבד בעולם הזה וביום האחרון, בעלום הזה כמו שהיה באירוע שלשות גברים שנשארו אחריי את "מלחמת טבוק". וביום האחרון כפי שאללה סיפר על עמדת הנשיא ישוע עליו השלום ועל הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ביום האחרון, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " יגיד אללה, זה היום אשר בו תעמוד לאנשי האמת האמת אשר בפיהם, ויינתנו להם גנים אשר נהרות זורמים למרגלותיהם, ונצח נצחים שם ישכנו. אללה הפיק רצון מהם והם יפיקו רצון ממנו, וזוה הזכייה הכבירה." (סורת השולחן:119).

בצדק גם כן רגועה לנפש, אל-חסן בן עלי ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : " הצדק רגועה לנפש והשקר ספק ".

(מסופר על ידי את-תרמזי)

 

Previous article Next article

Related Articles with הכנות

 • הכרת הנביא

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  כל המצטיינים במדעים והאמנות, נולדים ויש להם סגולה מיוחדת, וטבע בלתי רגיל, מצטיינים בו ומפריד בינם לבין האחרים, גם

  02/03/2013 1589
 • הרכילות והדיכאון

  Site Team

  הרכילות והדיכאון אללה יתברך ויתעלה צווה לנו להימנע מהרכילות, דיבה, לשון הרע, חשדות, ריגול והרגלים הרעים, אללה

  13/12/2009 5322
 • המוסריות

  Site Team

  אסלאם הוא דת של המעשים האצילים של המידות הטובות והשלמתן. הנביא  (יְבָרְכוֹ אללה וְיִתֵּן לוֹ שָׁלוֹם) 

  06/02/2014 1714
הידיעה אללהIt's a beautiful day