הכפרה של החטאים באסיפה


Site Teamאבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אם מישהו יושב באסיפה שבה הוא מרבה המולה ואומר לפני שקם לעזוב " השבח והתהילה לאללה, אני מעיד שאין אלוה מבלעדיך, אני מבקש סליחה וחוזר אליך בתשובה, אז אללה יתעלה מוחל לו על החטאים שהיו באסיפה זו".

(מסופר על ידי אל-נשאאי)

Previous article Next article

Related Articles with הכפרה של החטאים באסיפה

הידיעה אללהIt's a beautiful day