הלול ושבוח אללה ישתבח שמו ויתעלה

Site Team

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שמשבח ומהלל את אללה 99 פעמים לאחר כל תפילה, ( ישתבח שמו של אללה 33 פעמים – השבח לאללה 33 פעמים – אללה אכבר " אללה הוא הגדול ביותר " 33  פעמים) ומשלים את המאה באימרה "אין אלוה מבלעדי אללה ואין לו שותף ביקום, לו כל דבר, אז אללה יתעלה מוחק את כל החטאים שלו". 

(מסופר על ידי מוסלם)

כאשר פטימה אלזהראא שאלה את אביה, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום  כדי לתת לה משרת כדי לעזור לה בביצוע עבודות הבית, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום  אמר לה ולעלי ירצהו אללה : "אני אספר לכם על משהו שהוא יותר טוב בשבילכם מאשר משרת? כשאתם נכנסת למיטה, אמרו 'אללה גדול' שלושים וארבע פעמים, וכל השבח לאללה שלושים ושלוש פעמים, "כל תודה לאללה" שלושים ושלוש פעמים,וזה יותר טוב בשבילכם מאשר עבד '".

סעד בן אבי ווקאץ ירצהו אללה סיפר כי  הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר:" האם מישהו מכם מסוגל להרוויח אלף מעשים טובים ביום אחד? אחד הנוכחים שאל :איך אפשר להרווח אלף מעשים טובים ביום?, הנביא מוחמד עךיו בירכת אללה ושלום השיב באומרו " להגיד " השבח לאללה" מאה פעמים, אז אללה כותב לו תגמול של אלף מעשים טובים או מוחל לו אלף חטאים".

 

Previous article Next article

Related Articles with הלול ושבוח אללה ישתבח שמו ויתעלה

 • איך להאמין ברצונו של אללה?

  Site Team

  איך להאמין ברצונו של אללה? שאלה:איך להאמין ברצונו של אללה? התשובה היא להאמין שאללה ישתבח שמו ויתעלה מתואר

  04/03/2011 4845
 • ליל אלקאדר

  Site Team

   ליל אלקאדר הוא אחד הלילות הטובים ביותר במהלך חודש רמאדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה עשה את  התגמול של העבודה

  06/10/2013 1903
 • הזכר של שם אללה

  Site Team

   אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "המתמסרים והמתמסרות, והמאמינים והמאמינות, והאדוקים והאדוקות, ואנשי האמת,

  13/10/2013 1737
הידיעה אללהIt's a beautiful day