המדע המועיל

Site Team

המדע המועיל 

פרסום המדע מביא תועלת לאנשים ולאנושות, כי הוא מנחה את התועה, מעורר את חסר הערונות , משכל את הבור, והחרוץ יהיה יותר חריצות. בנוסף לכך המדע הוא ירושת הנביאים. אבו אלדרדאא ירצהו אללה סיפר כי שמע את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר: " מי שהולך בדרך מבקש מדע ממנה, אללה יישר לו את הדרך לעדן, והמלאכים עוצרים תעופה בצנע בפני מי שמשתדל לרכוש ידיעה לרצונם על מעשיו. גם כל היקום מבקש לו מחילה אף הלוויתנים בים. מקומו של החכם לעומת החסיד כמו מדרגת הירח לעומת הכוכבים. והמדענים הם יורשי הנביאים לא הורישו אף דינר או דרהם אלא הורישו את המדע, לכן מי הרכיש את הידיעה יזכה מחיים הרבה מזל ".

( מסופר על ידי אבו דווד)

בכירי הפרשנים של האיסלאם הבהירו כי הכוונה בחדית' של הנביא הזה היא "המדע ההלכתי" (العلم الشرعي). בן מסעוד ירצהו אללה סיפר כי שמע את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אומר: " אני מתפלל לאללה כדי להטיב את חיו של האדם אשר מוסר ידיעה כפי ששמע ממנו כי אולי המוסר מבין יותר מהשומע. "

( מסופר על ידי את-תרמזי)

 

 

מועאוויה בן אבו סופיין ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אם אללה ירצה טוב באדם ילמד אותו את ההלכה".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

גם למדענים מדרגה עליונה, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש: "היש דומה למשתווה באדיקות ולעומד בתפילה במשך הלילה ולנזהר מפני העולם הבא ולמייחל לרחמי ריבונו? אמור, האם ישוו זה לזה היודעים ואשר אינם יודעים? רק נבוני הלב יזכרו" (סורת החבורות:9).

 

Previous article Next article

Related Articles with המדע המועיל

 • אמצעי פרסום המדע

  Site Team

  ישנם הרבה סוגים של אמצעי פרסום המדע כגון הספרים - הפרסומים- הספרונים- הסרטים –  האינטרנט –

  22/10/2013 1727
 • המדע בקוראן

  Site Team

  - המדע בקוראן - בעבר,הספרות והשירה שימשו כלי ההבעה והיציר ה האנושית בכל התרבויות.בעבר ,שני כלים אלה , תפשׂו

  07/11/2010 1856
 • פיזיקה

  Site Team

  -פיזיקה - * מציאת גופים יותר דקים מהאטום: בעבר,שלטה תיאוריה מפורסמת וידועה

  07/11/2010 2460
הידיעה אללהIt's a beautiful day