המשמעות של העדות שהנביא מוחמד הוא שליח אללה

Site Team

1-        להאמין בשליחות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כאחרון הנביאים שאין שליחים נשלחים אחריו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  מוחמד אינו אב לאיש מכם, כי אם שליח אללה וחותם הנביאים. אללה יודע כל דבר" (סורת המחנות:40).


2- להאמין שהוא העביר את המסר של אללה בנאמנות. אללה אמר בקוראן: " אשבע בכוכב ונופלו * לא טעה חברכם ולא סטה * ואין הוא דובר מתוך משוגת לבו " (סורת הכוכב : 1- 3).


3-  הציות לנביא הוא לציית להוראותיו ולהתרחק מכל אשר אסר עלינו. אללה אמר בקוראן: " כל מה שהביא השליח קחו אותו، ואת אשר אוסר עליכם תימנעו ממנו " (סורת ההגליה:  7) .


4- לעקוב אחרי ההלכה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום. אללה אומר בקוראן: " אמור، אם אוהבים אתם את אללה، לכו אחרי، ואללה יאהבכם ויסלח לכם על חטאיכם، אללה סולח ורחום"(סורת  בית עמרם: 31).

Previous article Next article

Related Articles with המשמעות של העדות שהנביא מוחמד הוא שליח אללה

 • היסודות של האיסלאם

  Site Team

  מצוות העדות (להעיד שאין אלוה מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליח אללה). האדם המוסלמי חייב להצהיר על דבקתו בשני

  08/05/2014 1517
 • ישוע שליחו של אללה יתעלה - משפחתו של עמרם

  Site Team

  אללה יתעלה המשיך לשלוח את הנביאים והשליחים לאנשים ברציפות החל מהנביא נוח עליו השלום ועד הנביא ישוע עלו השלום שנחשב

  27/08/2014 2229
 • המשמעות של ייחוד אללה

  Site Team

  זהו המשפט של היחוד של אללה, בשל תפיסה זו אללה ברא את היצירה וברא גם את האש וגן העדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר

  04/06/2014 1665
הידיעה אללהIt's a beautiful day