המתנה

Site Team

אבו הוריירה ירצוהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אם מישהוא יזמין אותי לאורח של כרעים וכתפים, אקבל את ההזמנה שלו, ואם נתן לי כתפים וכרעים אני אקבל את המתנה."

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נהג לקבל במתנה ולא דחה אותה ללא סיבה. אלצעב בן ג'ות'אמה ירצהו אללה אמר : נתנתי לנביא מוחמד עליו ברכה ושלום זברה כמתנה, אלא שהוא לא קיבל את המתנה, וכש הבין הנביא כי אני אוכזבתי, אמר לי: לא קיבלתי אותה כי אני עולה לרגל" (אסור למוסלמים לאכול מהציד בימי העלייה לרגל).

(מסופר על ידי מוסלם)

 

גם נאמר: "החליפו ביניכם את המתנה תשרור ביניכם האהבה" כי המתנה מאחדת בין הלבבות, ומביאה אהבה בקרב השכנים, החברים, ובני המשפחה.

הגברת עאאשיה ירציה אללה שאלה את הנביא שיש לה שני שכנים מי מהם ראוי למתנה ؟ אמר הנביא "השכן הקרוב ביותר לבית".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי)

 

Previous article Next article

Related Articles with המתנה

הידיעה אללהIt's a beautiful day