הנבואה

אבו אל אעלא אלמוודודי

הנך ידעת בפרק שעבר שלושה דברים:

ראשית: אדם צריך להכיר בצורה נכונה את מהותו של אללה ישתבח שמו, תכונותיו, חשבון העולם הבא וגמולו עבור משמעתו לאללה ובהגשמת הוראותיו ודיניו, צריך שתהיה הידיעה הזאת בשיא כוחה ושיא דרגת הוודאות והכנות.

שנית: אללה יתעלה, לא הטיל על העבדים המאמינים שיזכו בידיעה הזאת בעמל כפיהם, הוא בחר מהם אנשים- נביאיו ושליחיו - והעניק להם את הידיעה הזאת והורה להם שילמדו אותה לשאר העבדים המאמינים בעולם.

שלישית: עכשיו האנשים צריכים לדעת את נביאי אללה  הצודקים. ואם ידעו מאיזה איש כי הוא הנביא של אללה שנשלח אליהם,ישמעו לדבריו,ויבצעו כל אשר אומר בו, נשמעים לו,נהיה להם למשל בכל ענייני חייהם.

עכשיו אנחנו רוצים להראות לך האמת של הנבואה, והדרך לידיעת הנביאים.

 

 

 

Previous article Next article

Related Articles with הנבואה

 • חתימת הנבואה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  צריך לך עכשיו לדעת שהדרך לידיעת האיסלאם, ודרכו  הישרה היא הוראות הנביא והקוראן הנעלה, ושמוחמד עליו ברכה ושלום

  03/03/2013 1327
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
 • נבואתו של הנביא ישוע

  Site Team

  הקוראן הקדוש הבהיר לנו כי כל הנביאים והשליחים הם צאצאיהם של שני הנביאים נוח ואברהם עליהם השלום, הנביא מוחמד עליו

  30/08/2014 1744
הידיעה אללהIt's a beautiful day