הנביא אוהב לשמח את בנות זוגו


Site Team

לשמח את האנשים זו היא חובה, והיא לובשת אופי חשוב בקשר לקרובי המשפחה, עאאישה אמרה כאשר חשתי על בשרי את טוב לבו של הנביא בקשתי ממנו שיתפלל לאללה למעני, הוא אמר " אלוהי שתסלח לעאאישה את חטאיה הקודמים והעתידיים" עאאישה צחקה ממעמקי הלב והרכינה ראש מרוב צחוק. הנביא שאל: את אוהבת את תפילתי, עאאישה אמרה: כן , הוא אמר: בעצם אני מתפלל לאומה שלי בכל התפילות".

Previous article Next article

Related Articles with הנביא אוהב לשמח את בנות זוגו

 • הנביא מבטיח אושר לבנות זוגו

  Site Team

  כסימן של אהבה ושל חיבה ויציבות נפשית, הקפיד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לעשות כל דבר שיש בו כדי לשמח את בני ביתו,

  15/01/2014 1619
 • ספיגת זעמן של בנות זוגו

  Site Team

  מתוך חוכמה ותבונה העמיד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כל דבר במקומו הנכון ותמיד ידע איך לספוג את זעמן של בנות זוגו.

  26/01/2014 1720
 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1673
הידיעה אללהIt's a beautiful day