הנביא וגילוי אהבתו לבנות זוגו

Site Team

הנביא לא מצא פגם בכך שיודיע על אהבתו לבני ביתו כאות הערכה והוקרה להם, על אף ששליחותו נפתחה בחברה שלא הכירה במעמדה של האישה. עאאישה ירציה אללה אמרה: " בכל עת שנזכר שמה של אישתו ח'דיגה היה הנביא מעריץ עליה שבחים, "יום אחד חשתי קנאה, ואמרתי אתה מרבה לשבח אותה, שאל: ח'דיגה? אמרתי:כן, הנביא עליו השלום אמר: אהבתה נשתלה כפרנסה בלבי". (מסופר על ידי מוסלם).

Previous article Next article

Related Articles with הנביא וגילוי אהבתו לבנות זוגו

 • הנביא מבטיח אושר לבנות זוגו

  Site Team

  כסימן של אהבה ושל חיבה ויציבות נפשית, הקפיד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לעשות כל דבר שיש בו כדי לשמח את בני ביתו,

  15/01/2014 1471
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  27/01/2014 145
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  25/01/2014 1690
הידיעה אללהIt's a beautiful day