הנביא והשעשועים עם בנות הזוג


Site Team

האסלאם קורא למוסלמים ליהנות ולהשתעשע בצורה כשרה ובמסגרת ההלכתית כדי למנוע שעמום וסלידה. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר:" תשעשעו את הלבבות מדי פעם", אבל בתנאי שהדבר הזה לא יהיה על חשבון צדדים אחרים בחיי המוסלמי.

בהתחלת שליחותו של הנביא חשבו המאמינים שאין מקום לשעשועים, חנזלה בן חזים אלחנפי אמר: " נפגשתי עם אבו בכר ושאל: מה שלומך חנזלה, אמרתי תתחנף לחנזלה, אמר: ישתבח שמו מה אתה אומר? אמרתי בלוויתו של הנביא הוא מזכיר לנו את גיהנום וגן עדן וחשים כאילו אנו חיים בהם, וכשיוצאים, אנו חוזרים לבתינו משחקים עם נשים ועם ילדים ושוכחים הרבה מדברי הנביא עליו ברכה ושלום, אבו בכר אמר בעצם אנו נתקלים בזה. אנו ואבו בקר פנינו לנביא עליו ברכה ושלום והודענו לו על מה שעולה במוחנו, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: אני נשבע באללה, אילו המשכתם להיות כמו בבית שלי, המלאכים ילחצו את ידכם בשינה ובהליכה, אבל חנזלה, שעה ושעה, להיות רציני פעם ולהשתעשע פעם"  (מסופר על ידי מוסלם). 

גישה זו השתנתה כאשר נחשבו הפינוקים והשעשועים עם בני המשפחה לחלק מהאימונה ואין פלא בכך כי זו היא אימונה המטפלת בגוף ,ברוח, בנפש ובשכל בעת ובעונה אחת. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר :" כל מה שאינו קשור לעבודת אללה הוא אסור חוץ מכמה מקרים: שעשוע ופינוק בת הזוג, אלוף הסוס, נסיון של פיוס בין שנים ולימוד שחייה". ( מסופר על ידי אל-סיוטי).

הגישה השתנתה גם כן כשראו כיצד מתנהג הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, גאבר בן שמרה אמר: הנביא היה לא עוזב את מקום תפילתו בבוקר אלא לאחר זריחת השמש והאנשים היו מחליפים דיבורים על חיי החולה שלהם, הנביא היה מסתכל עליהם ומחייך" (מסופר על ידי מוסלם).

הנביא עליו ברכה ושלום  קרא שלא להתעלם מנוחיות הנפש והלב. לעבד אללה בן עומר אמר הנביא עליו ברכה ושלום: הוי עבד אללה, שמעתי שאתה צם ביום ומתפלל בליילה נכון? אמר כן נביא, הנביא אמר: אל תעשה כך, אתה חיב לצום ולשבור את הצום ,להתפלל בליילה וגם לישון, כי לגוף יש זכות, לעיין יש זכות, לבת הזוג יש זכות וגם לבניך יש זכות" (מסופר על ידי אל-בוח'ארי). 

Previous article Next article

Related Articles with הנביא והשעשועים עם בנות הזוג

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 2003
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1857
 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1630
הידיעה אללהIt's a beautiful day