הנביא וטיוליו עם בנות הזוג

Site Team

למרות עיסוקיו הרבים בקשר לשליחות האילוהית שלו והנהגת האמונה לא התעלם הנביא מהצד הנפשי של בני משפחתו. כשהחליט לצאת לטיול היה עושה הגרלה בין בנות הזוג ומי שנופלות עליהן ההגרלה היו מתלוות לטיול עמו. בטיול הלילי שלו היה מדבר עם עאאישה. לכן אמרה גברת חפצה לעאאישה ירציה  אללה:" נוכל להחליף גמלים בצאתנו לטיול ונראה מה יקרה, עאאישה הסכימה, ועשו כך. הנביא עליו ברכה ושלום התקרב לגמל של עאאישה שעליו רכובה חפצה ודרש בשלומה והלך עמה עד שנסתיים הטיול. עאאישה חשה קצת קנאה, וכשירדו אמרה עאאישה: אלוהי שינשוך אותי נחש או עקרב .. לייד הנביא ולא אוכל לומר לו מילה". ( מסופר על ידי מוסלם).

Previous article Next article

Related Articles with הנביא וטיוליו עם בנות הזוג

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 1876
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1759
 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1539
הידיעה אללהIt's a beautiful day