הנביא ויחסי המין הנקיים

Site Team

לפי ההלכה, אללה יתעלה יפה ואוהב יופי, נדיב ואוהב נדיבות, נקי  ואוהב נקיון כפי שאמר הנביא. לכן על המוסלמי לשמור על יופיו, נדיבותו וניקיונו עם כל האנשים ובמיוחד עם בת הזוג שלו, הנביא אמר " אם ישכב אחד עם אשתו וירצה לחזור עוד פעם חייב להתרחץ קודם" (מסופר על ידי מוסלם),והוסיף "כי זה יותר טוב ויותר טהור" (סיפר אבו דווד).

Previous article Next article

Related Articles with הנביא ויחסי המין הנקיים

 • הנביא והצד הסימנטי עם בני משפחתו

  Site Team

  האיסלאם שם דגש על כל העניינים האנושיים שמטבע האנשים כולל הצד הסימנטי בין גבר לאישה, לכן הוא מתייחס ליצר המין כיצר

  18/01/2014 1440
 • התיחסות האיסלאם ליצר המין

  Site Team

  האיסלאם מתייחס ליצר המין כדחף חיוני שיש למלאו ולא לדכאו, אבל בדרך ליגלית שנקבעה על ידי אללה שאמר כי הנישואין הם

  12/12/2013 1772
 • הזכות של מלוי יצר המין

  Site Team

  דת האיסלאם הפכה את מלוי יצר המין של האישה לאחד הזכויות הבסיסיות שלה וחייבה את הבעל לעשות את זה במסגרת ההוראות של

  19/05/2014 1558
הידיעה אללהIt's a beautiful day