הנביא ונימוס בנות זוגו

Site Team

עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם טעויות גדולות היה נוזף ומזהיר ואוסר, עאאישה אמרה פעם אמרתי לנביא : מספיק שצפיה (אישתו) כך וכך, כלומר נמוכה, אז אמר הנביא: "יצאה מפיך מלה היכולה להעכיר את מים הים".

Previous article Next article

Related Articles with הנביא ונימוס בנות זוגו

 • ספיגת זעמן של בנות זוגו

  Site Team

  מתוך חוכמה ותבונה העמיד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כל דבר במקומו הנכון ותמיד ידע איך לספוג את זעמן של בנות זוגו.

  26/01/2014 1616
 • אמונו ובטחונו של הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  לכל אדם בעל מעמד חברתי דתי ומדיני נשגב יש אויבים ויריבים. כאשר החנפנים הפיצו דברי הבאשה נגד בנות זוגו בעיר

  20/01/2014 1574
 • הנביא וקבלת התנצלות בנות זוגו

  Site Team

  השגיאות רגילות בהתנהגות האינושית וקבלת התנצלות מעידה על לב טוב וטוהר מידות. פעם המתין הנביא לעאאישה והתאחרה, הוא

  29/01/2014 1670
הידיעה אללהIt's a beautiful day