הנביא וערגתו לבנות זוגו


Site Team

לשוב חזרה מהר לבני ביתו ממנסעה או מטיול, זה מלמד על ערגתו, וזה מועיל ליציבות המשפחתית והסימפטית: לכן קבע הנביא בצורה חותכת : "הנסיעה היא חתיכת יסורים המונעת שינה, אוכל ושתייה, ואם יסיים אדם את משימתו חייב לחזור לבני משפחתו" (מסופר על ידי אל-בוח'ארי).

Previous article Next article

Related Articles with הנביא וערגתו לבנות זוגו

 • הנביא מבטיח אושר לבנות זוגו

  Site Team

  כסימן של אהבה ושל חיבה ויציבות נפשית, הקפיד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לעשות כל דבר שיש בו כדי לשמח את בני ביתו,

  15/01/2014 1619
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  25/01/2014 1848
 • הנביא ונימוס בנות זוגו

  Site Team

  עם חיי המשפחה התקינים ביותר הקפיד הנביא להיות חכם בהתייחסותו לבנות הזוג, הן בדרכים עדינות והן בדרכים קשות. עם

  27/01/2014 145
הידיעה אללהIt's a beautiful day