הנביא לא אהב לקחת שום דבר לעצמו מבלי לקחת לבנות זוגו


Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אהב שבנות הזוג תהיינה שותפות בכל דבר אפילו בהזמנות הפרטיות, אנס בן מאלק ירצהו אללה אמר כי שכנו הפרסי של הנביא היה טבח מצויין, הוא הכין משהו מיוחד לנביא ובא כדי להזמינו. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום שאל: וזאת? "עאאישה" הטבח אמר :לא, הנביא חזר על בקשתו פעמיים עד שהטבח אמר: כן ושניהם התרוצצו עד שהגיעו לביתו" (מסופר על ידי מוסלם).

Previous article Next article

Related Articles with הנביא לא אהב לקחת שום דבר לעצמו מבלי לקחת לבנות זוגו

הידיעה אללהIt's a beautiful day