הנביא מבטיח אושר לבנות זוגו

Site Team

כסימן של אהבה ושל חיבה ויציבות נפשית, הקפיד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לעשות כל דבר שיש בו כדי לשמח את בני ביתו, עאאישה ירציה אללה סיפרה שהיא שחקה עם בובות בביתו של הנביא עליו ברכה ושלום, ואליה באו חברותיה, ואלה חוששות מפני הנביא אבל הנביא התרגל לשמח אותן למעני". ( מסופר על ידי מוסלם).

Previous article Next article

Related Articles with הנביא מבטיח אושר לבנות זוגו

הידיעה אללהIt's a beautiful day