הנביא עליו השלום מעלים עין לפעמים כדי לשמח את בני ביתו


Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום חונך ונומס על ידי אללה יתעלה והוא התרגל להעלים עיין מכמה דברים קטנים ומעשים פשוטים של בני ביתו כל עוד ואינם עומדים בסתירה עם עיקרי ההלכה הנכונה והיתה לא לפגוע ברגושתיהם ולשבור את לבבותיהם של אחרים.

 

עאאישה ירציה  אללה אמרה כי אבו  בכר נכנס אליה פעם ומצא שתי נשים מזמרות ומתופפות והנביא מוחמד עליו ברכה ושלום שוכב ומתכסה בבגדו, אבו בקר נזף בהן, אז חשף הנביא את פניו ואמר:" תן להן אבן בקר כי אלה הם ימי חג", עאאישה ירציה  אללה אמרה:" ראיתי את הנביא מכסה אותי כשהסתכלתי על ידלים משחקים במסגד, עומר נזף בילדים. הנביא אמר "תן להם לשחק מטעמי בטיחות". ( מסופר על ידי אלבוח'ארי)

Previous article Next article

Related Articles with הנביא עליו השלום מעלים עין לפעמים כדי לשמח את בני ביתו

 • הנביא מבטיח אושר לבנות זוגו

  Site Team

  כסימן של אהבה ושל חיבה ויציבות נפשית, הקפיד הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לעשות כל דבר שיש בו כדי לשמח את בני ביתו,

  15/01/2014 1619
 • הנביא וגילוי אהבתו לבנות זוגו

  Site Team

  הנביא לא מצא פגם בכך שיודיע על אהבתו לבני ביתו כאות הערכה והוקרה להם, על אף ששליחותו נפתחה בחברה שלא הכירה במעמדה

  20/01/2014 1625
 • תכונותיו של אדם עליו השלום

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את התכונות של אדם עליו השלום כאשר אמר "אללה ברא את אדם הראשון עליו השלום

  30/04/2014 2089
הידיעה אללהIt's a beautiful day