הנביא עליו השלום משעשע את בנות הזוג


Site Team

כדי לשוות את האווירה המשפחתית, אופי של אושר ושל שמחה ניצל הנביא מוחמד עליו השלום כל הזדמנות ניתנת כדי לסלק את אווירת השעמום. בת זוגו עאאישה אמרה: ילדים נכנסו למסגד כדי לשחק, הוא אמר: היפהפייה את אוהבת להסתכל עליהם? אמרתי:כן, הוא עמד מול הדת ואני נטרלתי אותו, הנחתי זקן על שכמו והשענתי את פניי על לחייו, שמעתייהם אומר אבו אלקאסם הוא איש טוב. הנביא אמר זה מספיק. אמרתי אל תזדרז נביא. הוא קם ואמר מספיק. אמרתי על ילדים משחקים אבל אהבתי שהנשים יעמדו על מעמדו בעיני ומעמדי בעניניו.

Previous article Next article

Related Articles with הנביא עליו השלום משעשע את בנות הזוג

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 2062
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1910
 • קבלת עצה והתייעצות עם בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום התרגל להתייעץ עם בנות הזוג בענייניו הפרטיים והכלכליים, הוא הפיק תועלת מדעותיהן וגישתן

  23/01/2014 1796
הידיעה אללהIt's a beautiful day