הסונה הקבועה

Site Team

הסונה הקבועה ( السنن الرواتب)

בדרך כלל אנו לא מקיים את התפילות שלנו בצורה מושלמת בגלל כמה חטאים קלים כגון אי קיום חלק מהסונה "המוסרת של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום" או חושבים על עניינים של החיים שמפריעים לענווה שלנו בתפילה, או בגלל הלחישות של השטן.

 דבר ידוע הוא כי התגמולים של קיום התפילה עולה ויורד, הוא תלוי בשלמותה של התפילה, הריכוז והענווה בתפילה.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "תתפללו בצורה שראיתם אותי עושה".

עמאר בן יאסר סיפר כי הנביא מוימד עליו ברכה ושלום אמר: "העבד מסיים את תפילתו בעוד שלא נכתב לו אלא חצי או שליש אפילו עשירית מהשכר של התפילה".

לכן, אללה יתעלה העניק לנו את התפלה שׁהנה נוהג רצוי ולא חובה על מנת להשלים ולהגדיל את התגמולים שלנו, הנביא מוחמד עליו שלום וברכה הורה לנו לקיים את התפילות שׁהן לא חובה שהם שנים עשר רכעות ביום ובלילה.

Previous article Next article

Related Articles with הסונה הקבועה

 • דוגמאות של מדע מועיל

  Site Team

  לימוד הקוראן והמדעים שלו, לימוד הסונה והחדית' של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, והמדעים קשורים להם כמו מדעי השפה

  23/10/2013 1452
 • אזהרות

  Site Team

  עבד אללה בן אלדילמי אמר: נודע לי שתחילת איבוד הדת היא עזיבת הסונה. הדת מאבדת מנהג מנהג, כמו שהחבל מאבד את הכוח שלו

  12/01/2014 1161
 • אלוהות

  Site Team

  הוראות האסלאם הן הוראות אלוהיות בכל מה שקשור לאמונה, העבודות, המוסר, הזכויות. הוראות אלה קבועות לא ניתנות לשינוי

  03/02/2014 1180
הידיעה אללהIt's a beautiful day