הסרת הנזקים מהדרך והנקיון

Site Team

אבו מאלק אל-אשערי ירצהו אללה אמר הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "טהורה היא חצי האמונה "

(מסופר על ידי מוסלם)

טהורה חלק מהנקיון ולשניהם מעמד חשוב באיסלאם. הסרת הנזקים מהרחובות היא גם כן חלק מהאמונה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: (עקרי האמונה הם תשעים ואחדים הטוב בהם ביותר אמירת אין אלוה מבלעדי אללה והפחות בהם הסרת הנזקים מהרחובות"

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי מוסלם)

אבו הוריירה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "כבר ראיתי איש מתענג בגן עדן בגלל שהוא הסיר עץ מהרחוב כדי שלא יפגע באנשים "

(מסופר על ידי מוסלם)

הוא סיפר גם כן כי הנביא עליו ברכה ושלום אמר עוד: (בשעה שאיש אחד הולך מצא ענף בו קוצים ברחוב, הוא הרחיק אותו מהרחוב אז אללה הודה לו וסלח לו "

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי מוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with הסרת הנזקים מהדרך והנקיון

 • הסיום

  Site Team

  הנביא ישוע עליו השלום הוא אחד השליחים שאנשים  נחלק איש על דעת רעהו אודותיו, היהודים גדפו אותו בקללות המכוערות

  02/09/2014 3864
 • העלמת עיין מבנות הזוג

  Site Team

  אדם נורמלי הוא שאינו חומד ואינו פוזל לאחרים בעוד שהשטן דוחף ומעודד אנשים לסטות מהדרך וביחוד על רקע העובדה כי על

  19/01/2014 1288
 • ירידת ישוע עליו השלום

  Site Team

  המוסלמים מאמינים שהנביא ישוע  עליו השלום יירד לארץ לקראת סוף הזמן. הוא יחזור בתקופה שבה  התפשטה הבורות

  02/09/2014 3746
הידיעה אללהIt's a beautiful day