העומרה בחודש רמדאן

Site Team

אחד החסדים של אללה ישתבח שמו ויתעלה העניק לנו, היא שאללה הכפיל לנו את התגמול על העומרה ( ביקור במסגד הכעבה שלא בזמן החג'), עד כדי כך שאללה השווה את התגמול של העומרה לזה של העליה לרגל בזמן  הקבוע. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לאום סנאן ירציה אללה כאשר פספסה את העליה לרגל האחרונה עם הנביא מוחמד עליו השלום "  עליך בעומרה בחודש רמאדאן, כיוון שהיא שווה לעליה לרגל בזמן הקבוע ".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

 

 

 

Previous article Next article

Related Articles with העומרה בחודש רמדאן

 • היתרונות של הבטחת ארוחת הפסקת הצום לנזקקים

  Site Team

    המוסלמים, מרחמים על עצמם, האחד עוזר לשני, על כן היה על המוסלמי לעקוב אחרי מצבם של המוסלמים העניים, האם יש

  21/10/2013 1731
 • הצום של ששת הימים בחודש שוואל

  Site Team

  אבו איוב אל-אנסארי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שצם את החודש רמדאן ולאחר מכן צם שישה ימים מחודש

  05/10/2013 1694
 • הצום

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  הצום הוא הבסיס השני של האיסלאם. איך לך לדעת מה הוא הצום? את השעור שתזכור בו את התפילה חמש פעמים ביום ובלילה, תזכר

  07/03/2013 1893
הידיעה אללהIt's a beautiful day