העלמת עיין מבנות הזוג

Site Team

אדם נורמלי הוא שאינו חומד ואינו פוזל לאחרים בעוד שהשטן דוחף ומעודד אנשים לסטות מהדרך וביחוד על רקע העובדה כי על הבן אדם נגזרה מנת חלקו בזנות, כי העיניים זונות בראייה, האוזן זונה בשמיעה והלשון זונה בהבאשה, היד זונה בהרבצה והרגל זונה בהליכה, הלב מאחל וחושקי והנרתיק מכחיש או מאשר. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום היה דוגמה בולטת לכך. עאאישה ירציה  אללה אמרה " הנשים המאמינות שהלכו להיפגש עם הנביא לפעם הראשונה נבחנו על ידי הפסוק " נביא אם תבואנה אליך הנשים המאמינות להודיע על התאסלמותן" עד לסוף הפסוק. 

אם הנשים מאשרות את משמעות הפסוק היה הנביא אומר : תלכנה מאמינות ומתאסלמות, אבל כף ידו של הנביא מעולם לא נגעה בכף ידה של אשה אחת והוא אישר את התאסלמותן רק בדיבורים.

בעצם לא התייחס הנביא עליו ברכה ושלום לנשים אלא כפי שציווה עליו אללה יתעלה . ומעולם לא נגע בידה של אישה אחת ותמיד אמר להן קיבלתי את התאסלמותכן בדיבורים כפי שאתן מאשרות בדיבורים"

Previous article Next article

Related Articles with העלמת עיין מבנות הזוג

 • טיפול הנביא בבנות הזוג

  Site Team

  כל אדם זקוק למי שיטפל בו וישרת אותו במיוחד בעת מחלה או חולשה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום לא התעלם מעניין זה כי

  22/01/2014 1609
 • הנביא מבקש רשות מבנות הזוג

  Site Team

  אללה צדק כאשר תיאר את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום באומרו "אתה בעל מוסר עצום", הנביא לא ויתר על הצדק שלו אפילו בעת

  23/01/2014 1374
 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 1877
הידיעה אללהIt's a beautiful day