הפצת השלום

Site Team"השלום" הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו ויתעלה (לפי המסורת המוסלמית) אללה יתעלה אומר: "אללה אשר אין אלוה מבלעדיו, המלך, הקדוש, השלום, המגונן, האדיר, הגיבור, הנעלה. ישתבח שם אללה ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לו" (סורת ההגליה:23).

גם השלום הוא אחת סיבות הפצת אהבה בין המוסלמים ולביכנס לגן עדן. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אני נשבע במי שאוחז בנשמתי, אף אחד יכנס את העדן עד תהיו מאמינים ולא תהיו מאמינים עד יאהוב זה את זה, האם רוצים אתם שאדריך אותכם לדרך האהבה؟ הפיצו את השלום ביניכם".

(מסופר על ידי מוסלם)

בשלום המלאכים יקבלו את פני המאמינם אצל שערי גן עדן, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב: "היראים את ריבונם יובלו אל גן עדן חבורות חבורות, ובבואם, ייפתחו שעריו, ושועריו יגידו להם, בואכם לשלום, ובטוב שורים אתם. היכנסו אליו לנצח." (סורת החבורות:73).  

אללה ישתבח שמו ציווה עלינו להשיב את ברכת השלום בברכה דומה או בברכה יותר טובה ממנה. " ובעת שיברכוכם, ברכו בברכה נאה ממנה או השיבו בשכמותה. " (סורת הנשים:86)

"השלום" הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו ויתעלה (לפי המסורת המוסלמית) אללה יתעלה אומר: "אללה אשר אין אלוה מבלעדיו, המלך, הקדוש, השלום, המגונן, האדיר, הגיבור, הנעלה. ישתבח שם אללה ויינון מעל השותפים אשר יצרפו לו" (סורת ההגליה:23).

גם השלום הוא אחת סיבות הפצת אהבה בין המוסלמים ולביכנס לגן עדן. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "אני נשבע במי שאוחז בנשמתי, אף אחד יכנס את העדן עד תהיו מאמינים ולא תהיו מאמינים עד יאהוב זה את זה, האם רוצים אתם שאדריך אותכם לדרך האהבה؟ הפיצו את השלום ביניכם".

(מסופר על ידי מוסלם)

בשלום המלאכים יקבלו את פני המאמינם אצל שערי גן עדן, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב: "היראים את ריבונם יובלו אל גן עדן חבורות חבורות, ובבואם, ייפתחו שעריו, ושועריו יגידו להם, בואכם לשלום, ובטוב שורים אתם. היכנסו אליו לנצח." (סורת החבורות:73).  

אללה ישתבח שמו ציווה עלינו להשיב את ברכת השלום בברכה דומה או בברכה יותר טובה ממנה. " ובעת שיברכוכם, ברכו בברכה נאה ממנה או השיבו בשכמותה. " (סורת הנשים:86)

Previous article Next article

Related Articles with הפצת השלום