הצדקה הנמשכת

Site Teamהצדקה הנמשכת היא צדקה לטובת אנשים והתגמול שלה חוזר לפועל עוד ועוד, וכל עוד הצדקה נמשכה לעולם הגמול יחזור ויתרבה.

סוגי הצדקה הנמשכת רבים מאוד - תודה לאללה – מהם: (בניית מסגדים, מתקנים לשתות מים בשביל העוברים, זריעת עצים, הווקף המשפחתי, מוסדות של הכשרה מקצועית בערים עניות), ואת שני הסוגים האחרונים הם הטובים ביותר להכנסת רווח רציף וללמד מקצועים מועילים לשכבה גדולה של עניים.

Previous article Next article

Related Articles with הצדקה הנמשכת

 • מעשים המועילים בעולם הזה ובעולם הבא

  Site Team

  הצדקה (הזכאת) אללה ישתבח שמו, אומר בקוראן הקדוש: " הנותנים צדקה והנותנות צדקה והמלווים לאללה בעין יפה, יוכפל להם

  20/10/2013 1512
 • הצדקה (הזכאת)

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  היסוד השלישי מיסודות האיסלאם הוא הצדקה (הזכאת). אללה הטיל על כל אחד מהמוסלמים שימלא חובת הצדקה כאשר תעבור שנה שלמה

  07/03/2013 1664
 • הזכאים לקבל זכאת

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה קבע לנו בספרו הנשגב את אלה אשר זכאים לקבל זכאת, אללה יתעלה אומר " כספי הצדקה נועדו רק לעניים

  15/06/2014 1659
הידיעה אללהIt's a beautiful day