הצום של ששת הימים בחודש שוואל


Site Team

אבו איוב אל-אנסארי סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " מי שצם את החודש רמדאן ולאחר מכן צם שישה ימים מחודש שוואל (החודש התשיעי בלוח השנה המוסלמי, והוא אשר בא אחרי החודש רמדאן), נחשב כמי שצם שנה שלמה" 

(מסופר על ידי מוסלם)

משמעות הדבר היא שאללה יתעלה גומל לאדם  על מעשה הטוב כעשר כפלים, חודש הרמדאן נחשב כעשרה חודשים ושישת הימים שבשוואל כחודשַים, הרמדאן וששת ימים שבוואל יתוגמלו כשנה של צום.

לכן, אנו חייבים שלא לפספס את הצום בימים האלה כדי לקבל את התגמול הגדול הזה.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אסר עלינו לצום ביום החג, וגם לצום ביום שישי לבדו מבלי לצום יום לפניו או אחריו, אלא שישנם מקרים מיוחדים שבהם מותר לצום ביום שישי כגון שיום "עראפה" (היום שלפני חג הקורבן), או במקרה שאחד האנשים ינדור שיצום בתאריך או מועד מסוים, והתאריך הזה יחול ביום שישי.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אסור לצום ביום שישי מבלי לצום יום שלפניו והיום שבא אחריו".

Previous article Next article

Related Articles with הצום של ששת הימים בחודש שוואל

 • היתרונות של הבטחת ארוחת הפסקת הצום לנזקקים

  Site Team

    המוסלמים, מרחמים על עצמם, האחד עוזר לשני, על כן היה על המוסלמי לעקוב אחרי מצבם של המוסלמים העניים, האם יש

  21/10/2013 1881
 • הצום של יום ערפה

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה הורה למוסלמים שאינם  מקיימים את מצוות העליה לרגל לצום ביום ערפה, הצום ביום הזה נחשב

  05/10/2013 3077
 • צום הרמדאן

  Site Team

  המוסלמים צמים למשך חודש אחד בשנה מבוקר ועד הערב בחודש רמדא'ן, מוסלמים חייבים להימנע מכל דבר ששובר את הצום, בין אם

  10/05/2014 1855
הידיעה אללהIt's a beautiful day