הקנאה

Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : " אתם נדהמים מקנאת סעד ? אני מקנא יותר ממנו, ואללה ישתבח שמו ויתעלה מקנא יותר ממני. "

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי )

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : "אללה מקנא, וקנאתו היא כשמוסלמי עושה מאללה אשר אללה אוסר עליו".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כעס מאוד אם מישהו חלל את הדברים האסורים, לכך חובה על כי מוסלמי שיקנא על הדת שלו בצורה כללית למען אללה והשליח שלו. ויש קנאה מיוחדת על משפחתו ואישתו והילדים שלו, וגם קנאה על קדושת המוסלמים כי אף אחד מאיובי אללה יחלל אותם.

 


Previous article Next article

Related Articles with הקנאה

 • הטהרה

  Site Team

  נ.      הטהרה. שעליה קיימות הרבה מצוות, מוחשיות ומורליות:- 1-    

  08/02/2014 1631
 • הכופרים מענים את בילאל

  Site Team

    בעת ההיא, הנביא עליו השלום רצה למשוך את לבבותיהם של אנשי קורייש, לכן הוא נענה לבקשתם, אבל הם אמרו לו כי

  09/05/2013 1765
 • השגת הביטחון הכללי

  Site Team

  השגת הביטחון הכללי, זה כולל:-   1-     ביטחון הדת.  על ידי לא לשתף מישהו עם אללה,

  06/02/2014 1729
הידיעה אללהIt's a beautiful day