הקריאה לתפילה (האזאן)

Site Team

הקריאה לתפילה  "האזאן" היא בתור הכרזה על חול הזמן של התפילה, וגם בתור עדות על איסלמם של האנשים באזור שבו מתקיים האזאן. והוכחה לקיים את הטקסים הפולחניים. הקוראים לתפילה "המואזן" אחראים לקביעת זמני התפילה והצום.

 אללה ישתבח שמו ויתעלה הכין חסד גדול לקוראים לתפילה כפי שנזכר בחדית' ,מועאוויה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " הקוראים לתפילה הם בעלי הצוואר הארוך ביותר ביום תחיית המתים ".

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר עוד: " מי שאמר לאחר האזאן: " הוי אללה, ריבון הקריאה השלמה הזו, והתפילה הקיימת, העניק לנביא מוחמד את האמצעי ותרומית, ולשים אותו במקום שאותו הבטחת לו ביות תחיית המתים" יהיה זכאי להשתדלותו (الشفاعة) של הנביא מוחמד עליו שלום וברכה ביום הדין אם ירצה אללה".

Previous article Next article

Related Articles with הקריאה לתפילה (האזאן)

 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 1965
 • בילאל המואיזן הראשון

  Site Team

  אחרי העלייה למדינה, הנביא הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום החליט לשים קריאה מיוחדת לתפילה (האזאן) ... מי זה האדם אשר

  11/05/2013 1779
 • הניצחון, העבד בפני האדון

  Site Team

  השנים עברו .... הנה הנביא מוחמד חוזר לעיר מכה עם עשרה אלפים מהמוסלמים הוא פנה קודם כל לכעבה ... הכעבה, המקום

  11/05/2013 1884
הידיעה אללהIt's a beautiful day