הקשרים המשפחתיים


Site Team

אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום אמר "אללה ברא את כל היצורים וכאשר סיים את הבריאה של היצירה, אמר הרחם (​​קשרים של יחסים):" (הוי אללה) במקום הזה שאני מחפש מקלט אצלך מפני ניתוק הקשרים שלי, אללה יתעלה אמר אני מתייחס בטוב למי שמתייחס אליך בחסד ואני מנתק את הקשרים עם מי שיינתק את הקשרים איתך".

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

אבו הורירה ירצהו אללה סיפר גם כן כי אחד האנשים שאל את הנביא עליו השלום "הוי שליחו של אללה, יש לי קרובי משפחה שאני משתדל לשמור על יחסים טובים איתם, אבל הם מנתקים אותו. אני מתייחס אליהם יפה, אבל הם מתייחסים אליי בצורה רעה, אני מטיב אליהם, אבל הם מקפדים אותי "הנביא אמר: אם מה שאתה אומר נכון. אז תזרוק אפר חם עליהם, ואללה יעזור לך להשתלט עליהם".

(מסופר על ידי מוסלם)

שמירה על יחסים טובים עם קרובי משפחה היא אמצעי להשגת העושר ואורך החיים, אנס בן מאלק סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה שלום אמר: " מי שרוצה  שאללה יגדל את הפרנסה שלו ויאריך את החיים שלו, חייב לשמור על הקשרים עם קרובי משפחה". 

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

Previous article Next article

Related Articles with הקשרים המשפחתיים

 • גמילות חסד להורים מגבירה את הפעילות שלהם

  Site Team

  גמילות חסד להורים מגבירה את הפעילות שלהם מחקר חדש מדגיש כי הקשרים החברתיים וההתעניינות בקשישים מהגנת עליהם

  12/12/2009 5677
 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • למה הגירושין הוא זכותו של הבעל?

  Site Team

  הגירושין הוא זכות טבעית והגיונית של הגבר משום שהוא אשר נושא באחריות לפרנס את אשתו ובני משפחתו ושלם את המוהר לאשתו

  26/05/2014 1798
הידיעה אללהIt's a beautiful day