השלמות


Site Team

 

האסלאם הוא הדת השלמה. אללה השלים בה את כל ההלכות שהקדימו אותה. בכך הושלם חסד אללה לעבדיו. אללה מסר: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾ المائدة (3) "היום סיימתי לכונן לכם את דתכם והשלמתי את חסדי עליכם, ושבע רצון אני כי האסלאם היה לכם לדת" (השולחן הערוך 3)

 

בשלמות זו האסלאם החליף את הדתות שהקדימו אותו. אללה לא מרשה שאנשים יעבדו זולתו. ההלכות לפני האסלאם היה להם מקור רוחני שמדבר אל הנפש וקורא לטהרתה. הלכות אלה לא התייחסו באופן מלא אל כל מה שיתקן את ענייני החיים היומיומיים על ידי סידור כיוון אל הנכון. אולם האסלאם בא כדי להשלים, ולסדר את כל תחומי החיים כולל ענייני דת וחיים. הנביא (יְבָרְכוֹ אללה וְיִתֵּן לוֹ שָׁלוֹם) הבהיר עובדה זו שהדת אצל אללה אחת. אללה שלח את השליחים (עליהם השלום), כדי שישלימו אחד את השני החל מנוח (יְבָרְכוֹ אללה וְיִתֵּן לוֹ שָׁלוֹם), וכלה בנביא מחומד (יְבָרְכוֹ אללה וְיִתֵּן לוֹ שָׁלוֹם), ובו סיים את הדת והשלים את ההלכה. הנביא אמר:

 

"אני והנביאים שקדמו אותי דומים לאיש שבנה בית בצורה יפה, אבל חסרה בו אבן באחת הזוויות. האנשים ראו את הבית ואהבו אותו ואמרו, הלא שמת אבן זו. הנביא אמר: אני האבן הזאת ואני אחרון הנביאים". (מסופר ע”י בוח’ארי).

 

לפי שלמות זו אללה התחייב לשמור את האסלאם עד שיירש את הארץ ומה שעליה. אבל, הוא לא התחייב לשמור את הדתות הקודמות כי הן היו לזמן מסויים, ולאנשים מסויימים. אללה מסר: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ الحجر (9) "אני עצמנו הורדנו ממרומים את דבר התוכחה, ואנו שמוריו מכל משמר" (אלחיגר 9).

Previous article Next article

Related Articles with השלמות

 • המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום

  12/01/2020 610
 • המלאכים

  Site Team

  המלאכים הם יצורים שברא אללה מאור, כדי לעבוד את אללה ולציית לו ולבצע את כל אשר הוא מצווה. שליח אללה עליו השלום אמר:

  09/12/2019 334
 • משפט הייחוד מחייב לעשות את הבא

  Site Team

  •ייחוד את אללה שהוא האלוה האחד והיחיד. ויש בזה שלילה לתכונת האלוהות מאחרים. רק אללה צריך לעבוד, ואין לשתף עמו

  02/02/2014 1828
הידיעה אללהIt's a beautiful day