השמירה על סודות המשפחה


Site Team

חיי המשפחה גודשים תמיד סודות שיש לשמור עליהם בקפדנות, דווקא סודות שמחסלות את הבושה, הנביא עליו ברכה ושלום אמר: "האיש הרע ביותר בעיני אללה ביום הדין הוא האיש החושף את סודותיו עם אשתו" (מסופר על ידי מוסלם).

Previous article Next article

Related Articles with השמירה על סודות המשפחה

 • השמירה על זכויות הנחלשים וחסרי היכולת

  Site Team

  1- האיסלאם שם דגש על נושא זה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה אינו מכבד אומה אשר שבה לא מממש החלש את זכותו

  02/03/2014 1391
 • ליטופים ופינוקים מחוץ לבית

  Site Team

  מותרים כפי שהבהרנו בתנאי שיהיו רחוקים ממראה עיניהם ומשמע אוזניהם של אחרים, מפי אבו סלמה בן עבד א.רחמן אמר: "

  16/12/2013 1429
 • השמירה על היחוס

  Site Team

  בהיותה הגרעין  העיקרי של החברה, וכדי לשמור עליה מפני התפרקות יחס האיסלאם למשפחה חשיבות רבה והבטיח לה טיפול

  02/03/2014 1504
הידיעה אללהIt's a beautiful day