השעה שביום שישי

Site Team

אחד ממאפייניו המיוחדים של יום שישי אשר עושה אותו שונה משאר הימים האחרים של השבוע הוא השעה שבה אללה יישתבח שמו ויתעלה מקבל את תפילתם של המאמינים.

אבו  הורירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "ישנה שעה ביום שישי שבה אם התפלל  מוסלמי לאללה ומבקש משהו, אז אללה בהחלט ענוה לו."

(מסופר על ידי אל-בוח'ארי ומוסלם)

 

 ישנן דעות שונות על העיתוי של שעה זו. דעה אחת אומרת שזה כאשר האימאם יושב בין שתי הדרשות במהלך תפילת יום שישי, ואילו דעה אחרת אומרת שזה מסוף הדרישה של יום שישי ועד סוף התפילה. דעה אחרת אומרת שזה בשעה האחרונה של יום שישי אחרי תפילת אחר הצהריים וזו הדעה המקובלת ביותר על רוב הפרשנים כיוון שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום דיווח למוסלמים להרבות להתפלל בשעה הזו.

Previous article Next article

Related Articles with השעה שביום שישי

הידיעה אללהIt's a beautiful day