התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

Site Team

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר כי אללה ישתבח שמו ויתעלה  לא דוחה את התפילה בעת הזה, וקרא למוסלמים להרבות את התפילה בעת הזו.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום קרא למוסלמים להתפלל ולבקש  את סליחתו של אללה בעולם הזה ובעולם הבא.

 

Previous article Next article

Related Articles with התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • הקריאה לתפילה (האזאן)

  Site Team

  הקריאה לתפילה  "האזאן" היא בתור הכרזה על חול הזמן של התפילה, וגם בתור עדות על איסלמם של האנשים באזור שבו

  30/09/2013 1973
 • קיום התפילה

  Site Team

  התפילה היא אבן היסוד של דת האיסלאם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התפילה היא אבן היסוד של האיסלאם". 1- 

  10/06/2014 1879
הידיעה אללהIt's a beautiful day