התפילה בעת שתיית מים זמזם (בבאר קדושׁה במכה)


Site Team

ג'אבר בן עבדאללה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " המים של זמזם טובים לכל מה  שנועדו להם".

Previous article Next article

Related Articles with התפילה בעת שתיית מים זמזם (בבאר קדושׁה במכה)

 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • מסגד אל אקצה בירושלים

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ישתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן אל-מסג'יד אל-חראם אל מסגד אל-אקצה

  10/10/2013 1763
 • התפילה בין האזאן לבין תחילת התפילה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום דיווח לנו כי התפילה לאללה בעת שבין הקריאה לתפילה לבין תחילתה הוא עת של קבלת התפילה,

  07/10/2013 2008
הידיעה אללהIt's a beautiful day